Garantie

Onze produkten worden alle geleverd met produktgarantie. Op alle Somfy artikelen heeft u 5 jaar, 3 jaar of 2 jaar produktgarantie. Op alle universele produkten heeft u 2 jaar produktgarantie. De gantieregeling beperkt zich ten alle tijden tot de door ons geleverde produkten. Voor evenetuele "gevolgschade" door de toepassing van onze produkten kunnen we nimmer aansprakelijk gesteld worden. Lees hiervoor ook leveringsvoorwaarden elders op deze site.
Indien onze garantieregeling van toepassing is kunt u het betreffende produkt aan ons opsturen (retouren).
Aanmelden kan via ons contactformulier. Het product zal dan door Partsale beoordeeld worden of de garantieregeling van toepassing is. Zo ja, dan zal hetzelfde produkt gerepareerd worden en na reparatie opnieuw (kosteloos) naar u verzonden worden. Kan het artikel niet gerepareerd worden, dan zult u kosteloos een nieuw artikel ontvangen. Indien het desbetreffende artikel in die uitvoering niet meer leverbaar is (bijvoorbeeld door modelaanpassingen) zult u een gelijkwaardig produkt van ons ontvangen.

Let op:
Ondanks onze ruime garantiedekking kunnen er er natuurlijk altijd oorzaken zijn voor een defect die niet onder produktgarantie vallen en waarbij onze garantieregeling dan ook niet van toepassing is. Dit altijd ter beoordeling door Partsale.nl. De meest voorkomende voorbeelden sommen we even voor u op:
- Schade door bijvoorbeeld het "laten vallen" van produkten
- Schade aan produkten door het onjuist installeren
- Waterschade
- Waterschade in motoren of andere doordat het snoer van de motor niet op de juiste manier is
gemonteerd en daardoor water in de motor kan lopen.
- Waterschade in motoren of andere produkten omdat de motor niet juist is geplaatst/gemonteerd,
bijvoorbeeld niet of onvoldoende afgeschermd of in een "open systeem" is gemonteerd of voor een
toepassing is gebruikt waar de motor/het produkt niet voor bedoeld is.
- Defect doordat produkten gebruikt zijn voor toepassingen waar ze niet voor bedoeld/ontworpen zijn
- Defect van motoren doordat ze (veelal) "verbrand" omdat ze niet op de juiste wijze zijn afgesteld
- Defect van motoren doordat de verkeerde motor (verkeerde type of een "te lichte" motor) is toegepast.