Garantie

Onze produkten worden alle geleverd met produktgarantie. Op alle Somfy artikelen heeft u 5 jaar, 3 jaar of2 jaar produktgarantie. Opalleuniversele produkten heeft u 2 jaar produktgarantie. De gantieregeling beperkt zich ten alle tijden tot dedoor onsgeleverde produkten. Voor evenetuele "gevolgschade" door de toepassingvan onze produkten kunnen wenimmer aansprakelijk gesteld worden. Lees hiervoor ook leveringsvoorwaardenelders op deze site.
Indien onze garantieregeling van toepassing is kunt u het betreffende produkt aan ons opsturen (retouren).
Aanmelden kan via ons contactformulier. Het product zal dan doorPartsale beoordeeld worden of degarantieregeling van toepassing is. Zo ja, dan zal hetzelfde produkt gerepareerdworden en na reparatie opnieuw(kosteloos) naar u verzonden worden. Kan het artikel niet gerepareerd worden, dan zultu kosteloos een nieuwartikel ontvangen. Indien het desbetreffende artikel in die uitvoering niet meer leverbaar is (bijvoorbeeld door modelaanpassingen) zult u een gelijkwaardig produkt van ons ontvangen.

Let op:
Ondanks onze ruime garantiedekking kunnen er er natuurlijk altijd oorzaken zijn voor een defect die niet onderproduktgarantie vallen en waarbij onze garantieregeling dan ook niet van toepassing is. Dit altijd ter beoordeling door Partsale.nl. De meest voorkomende voorbeelden sommen we even voor u op:
- Schade door bijvoorbeeld het "laten vallen" van produkten
- Schade aan produkten door het onjuist installeren
- Waterschade
- Waterschade in motoren of andere doordat het snoer van de motor niet op de juiste manier is
gemonteerd en daardoor water in de motor kan lopen.
- Waterschade in motoren of andere produkten omdat de motor niet juist is geplaatst/gemonteerd,
bijvoorbeeld niet of onvoldoendeafgeschermd of in een "opensysteem" is gemonteerd of voor een
toepassing is gebruikt waar demotor/het produkt niet voor bedoeld is.
- Defect doordat produkten gebruikt zijn voor toepassingen waar ze niet voor bedoeld/ontworpen zijn
- Defect van motoren doordat ze (veelal) "verbrand" omdat ze niet op de juiste wijze zijn afgesteld
- Defect van motoren doordat de verkeerde motor (verkeerde type of een "te lichte" motor) is toegepast.